Ar Galima Rūkyti Balkone?

Rūkaliai ne visada ir ne visur gali laisvai rūkyti, tačiau ne kiekvienas rūkalius žino, kur tai galima daryti, o kada už šį veiksmą galima gauti netgi baudą. Taigi, ką rūkaliai turi žinoti apie rūkymą balkone.

Rūkymas balkone:

2021 m. sausio 1 dieną įsigaliojo “Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas”. Šis pakeitimas nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkaliams daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Tai reiškia, kad rūkyti, t.y. vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, yra draudžiama daugiabučių namų balkonuose, terasose bei lodžijose tik tokiu atveju, jei jie nuosavybės teise priklauso atskiriems savininkams ir kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu pateikiant pranešimą gyvenamosios vietos rajono savivaldybės administracijai. Taip pat tokiu pat būdu jis gali būti ir atšaukiamas.

Šio draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys už savo veiksmus atsako pagal “Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnio 1 ir 2 dalis”. Tokiu atveju šiems asmenims gali būti skirtas įspėjimas arba 20 – 90 eurų bauda. Be to, kiti tame pačiame daugiabutyje gyvenantys asmenys gali pranešti policijai arba Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus. Tačiau kartu su pareiškimu turi būti pateikti duomenys, kurie patvirtina rūkymo daugiabučio namo balkone faktą ir aplinkybes. Pareiškimą rašantis žmogus privalo pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, duomenis. Jis privalo nurodyti vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. Jei šie duomenys nėra nurodomi, tada pats pareiškimo pateikėjas atsako pagal “Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį”. Tokiu atveju jam gali būti skirta 30 – 120 eurų bauda.